Péče o chrup a dutinu ústní dítěte

Péče o chrup a dutinu ústní dítěte má za hlavní cíl zamezit vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Pravidelná, pečlivá a pro dítě příjemná péče o hygienu dutiny ústní ze strany rodičů je základem všech preventivních opatření a slouží k vybudování správných hygienických návyků. Výběr zubních kartáčků, zubních past a volba vhodné techniky čištění chrupu závisí na věku dítěte, a proto je třeba dbát na rady zubního lékaře.

Péče o chrup a dutinu ústní dítěte

Prořezávání dočasných a stálých zubů

Dočasné i některé stálé zuby se dítěti zakládají již během těhotenství. Dočasné (mléčné) zuby, kterých je 20, se prořezávají mezi 6.–24. měsícem případně až 30. měsícem po narození dítěte (tab. 1). V době prořezávání dočasných zubů se obvykle dítěti tvoří více slin, dítě si vkládá hračky a prstíky do úst nebo může i hůře spát či být podrážděné. V případě výskytu zvýšené nebo dokonce vysoké teploty v době prořezávání dočasných zubů je však nutné nechat dítě vyšetřit dětským lékařem, zda se nejedná o současný výskyt celkového onemocnění.

Stálé zuby se prořezávají dítěti obvykle mezi 6.–13. rokem věku (tab. 2). Třetí stálé stoličky (tzv. zuby moudrosti) se objevují dokonce až okolo 18. až 20. roku. Kompletní stálý chrup tvoří 32 zubů.


Tab. 1 Prořezávání dočasných zubů

Typ zubu Doba prořezávání
první řezáky 6. – 8. měsíc
druhé řezáky 8. – 10 měsíc
špičáky 16 – 20 měsíc
první stoličky  12.–16. měsíc 
druhé stoličky  20.–30. měsíc 

Tab. 2 Prořezávání stálých zubů

  Typ zubu Doba prořezávání
Horní čelist  První řezáky 7–8 let
  Druhé řezáky 8–9 let
  Špičáky 11–12 let
  První zuby třenové 10–11 let
  Druhé zuby třenové 10–12 let
  První stoličky 6–7 let
  Druhé stoličky 12–13 let

 

  Typ zubu Doba prořezávání
Dolní čelist  První řezáky 6–7 let
  Druhé řezáky 7–8 let
  Špičáky 9–10 let
  První zuby třenové 10–12 let
  Druhé zuby třenové 11–12 let
  První stoličky 5–6 let
  Druhé stoličky 12–13 let

Prevence zubního kazu a zánětu dásní

 • pravidelná hygiena dutiny ústní,
 • zdravá výživa s omezením příjmu cukrů v potravě,
 • zabránění včasného přenosu mikrobů, které se podílejí na vzniku zubního kazu, do úst dítěte,
 • zvýšení odolnosti zubní skloviny pomocí fluoridů,
 • pravidelné preventivní prohlídky v zubní ordinaci.

Doporučení pro rodiče dětí od narození do 1 roku věku

 • Jakmile se dítěti prořežou první zoubky (tj. asi v 6. měsíci věku), začněte je dvakrát denně čistit. K čištění používejte vlhkou gázu nebo tzv. prsťáček.
 • Po prořezání prvních dočasných zubů přestaňte dítěti dávat sladké nápoje v kojenecké láhvi. Pamatujte, že kojenecká láhev se sladkým čajem nebo ovocnou šťávou nepatří do dětské postýlky na usnutí a není to také prostředek na zklidnění dítěte.
 • Nenamáčejte dítěti dudlík do medu, sirupu nebo cukru.
 • Vyvarujte se přenosu bakterií, které sídlí ve Vaší dutině ústní, do úst dítěte:
  • Dodržujte pravidelnou a důkladnou hygienu Vaší dutiny ústní.
  • Nechte si ošetřit zubní kazy a zánět dásní.
  • Nepoužívejte s dítětem stejnou lžičku, neochutnávejte dětskou stravu přímo ze savičky na kojenecké láhvi, nelíbejte dítě na ústa, neolizujte dudlík.
 • Poraďte se s dětským nebo zubním lékařem ohledně fluoridové prevence zubního kazu.
 • Nejpozději ve 12 měsících věku navštivte s dítětem zubního lékaře (viz Zubní průkaz dítěte).

Doporučení pro rodiče batolat (1.–3. rok věku)

 • Pravidelně (ráno po snídani a večer před spaním) provádějte Vašemu dítěti hygienu dutiny ústní. Po prořezání dočasných stoliček používejte dětský zubní kartáček a malé množství dětské zubní pasty s obsahem 250 ppm fluoridů. Dbejte na to, aby dítě zubní pastu nepolykalo. Vhodný zubní kartáček, zubní pastu a techniku čištění dětského chrupu Vám poradí zubní lékař.
 • Omezte podávání cukrů mezi hlavními jídly včetně sladkých nápojů a ovocných šťáv.
 • Naučte pít Vaše dítě z hrnečku neochucenou vodu.
 • Poraďte se s dětským nebo zubním lékařem ohledně fluoridové prevence zubního kazu.
 • Navštěvujte s Vaším dítětem pravidelně zubního lékaře (viz Zubní průkaz dítěte).

Doporučení pro rodiče předškolních dětí (3.–6. rok věku)

 • Učte Vaše dítě pravidelně si čistit zoubky dětským zubním kartáčkem a dětskou zubní pastou o obsahu fluoridů 500 ppm. Dítě při čištění kontrolujte, zoubky dočišťujte a dávejte pozor na to, aby zubní pastu nepolykalo. Vhodný zubní kartáček, zubní pastu a techniku čištění Vám poradí zubní lékař.
 • Nedávejte Vašemu dítěti sladkosti mezi hlavními jídly včetně sladkých nápojů a ovocných šťáv.
 • Informujte se u dětského nebo zubního lékaře na vhodnou metodu fluoridové prevence zubního kazu.
 • Navštěvujte s Vaším dítětem pravidelně zubního lékaře (viz Zubní průkaz dítěte).

Doporučení pro rodiče školních dětí (6.–15. rok věku)

 • Kontrolujte, zda si Vaše dítě čistí pravidelně a důkladně chrup. Zubní pasta pro tuto věkovou kategorii má obsahovat 800–1200 ppm fluoridů. O vhodných hygienických pomůckách pro Vaše dítě se poraďte se zubním lékařem.
 • Dohlížejte na zdravou stravu Vašeho dítěte a dbejte, aby nekonzumovalo sladkosti mezi hlavními jídly a omezilo pití sladkých nápojů.
 • Poraďte se o vhodné metodě fluoridové prevence zubního kazu pro Vaše dítě.
 • Informujte se u zubního lékaře o možnosti tzv. pečetění stálých zubů (tj. zabránění vzniku zubního kazu vyrovnáním nerovností na žvýkacích ploškách zubů speciální pryskyřicí).
 • Navštěvujte s Vaším dítětem pravidelně (dvakrát ročně) zubního lékaře.

Jsou fluoridy důležité pro prevenci zubního kazu?

K účinné prevenci zubního kazu se kromě hygieny dutiny ústní a úpravy stravovacích návyků (tj. snížení frekvence příjmu cukrů) používají fluoridy. Fluoridové tablety se podávají dětem ve zvýšeném riziku vzniku zubního kazu. Doporučení k podávání zváží individuálně praktický dětský lékař pro děti a dorost při roční prohlídce dítěte i s ohledem na celkový příjem fluoridu a poučí matku o hygieně dutiny ústní.


Úrazy zubů a dutiny ústní u dětí

Úrazy zubů představují nejčastější poranění dutiny ústní a obličeje v dětském věku. Pokud není úraz zubů včas diagnostikován, léčen a dlouhodobě sledován, může být příčinou ztráty poraněných zubů. Úrazy dočasných zubů se nejčastěji vyskytují ve věku 2–3 roky a úrazy stálých zubů v mladším školním věku.

Nejčastější příčiny úrazů

U dočasných zubů – pády dítěte, způsobené jeho nedokonalou stabilitou a nekušeností. U stálých zubů – pády dítěte při chůzi, běhu nebo uklouznutí, údery předmětem do úst, sportovní úrazy, úrazy při dopravních nehodách, pády z kola (tvoří asi 25 % všech poranění úst a obličeje).

Prevence úrazů zubů:

 • bezpečný domov,škola a dětská hřiště,bezpečné hračky,
 • používání dětských autosedaček a cyklistických přileb,
 • vyhledávání a léčení dětí s některými vadami skusu a postavení horních předních zubů,
 • používánís portovních chráničů zubů, případně obličejových masek při rizikových sportech.

První pomoc při úrazu a následná léčba

Pokud úraz zubů vznikne, je nutné poskytnout první pomoc, včas poraněné zuby ošetřit a dlouhodobě sledovat, abychom zabránili dalším komplikacím případně ztrátám těchto zubů. U nejzávažnějšího poranění stálých zubů – úplného vyražení z lůžka – má poskytnutí první pomoci rozhodující význam pro další osud zubu. Nejdůležitější je při tomto typu poranění co nejdříve vyražený zub replantovat.

Replantace neboli opětovné vložení zubu zpět do původního lůžka je jednoduchý výkon, který, pokud se provede ihned po úrazu, nevyžaduje ani místní znecitlivění. Replantovat je možné pouze zuby s nepoškozenými tvrdými tkáněmi a neznečištěné. Před replantací se zub uchopí za korunku, lehce se omyje fyziologickým roztokem nebo v horším případě pouze vodou a šetrně se vloží zpět do lůžka. Replantovaný zub se provizorně fixuje, např. skusem do kapesníku, a dítě se ihned dopraví do zubní ordinace. Pokud z nějakých důvodů není možné luxovaný zub replantovat ihned na místě nehody, je třeba použít vhodný transportní roztok (fyziologický roztok, mléko) a dítě s takto ošetřeným zubem opět co nejrychleji dopravit k zubnímu lékaři.

Ošetření ihned po úrazu nevyžaduje pouze nejzávažnější poranění, tj. vyražení zubu z lůžka, ale i ostatní typy úrazů zubů jako jsou zlomeniny klinické korunky, uvolnění zubů či jejich zaražení do dásňového výběžku čelisti.


Zdroj informací použitých v článku naleznete na stránkách SZÚ.

Klíčová slova

Související články

Práva dítěte, ochrana dětí před týráním

Před více jak 25 lety složili zástupci většiny zemí světa slib všem dětem, že budou prosazovat a chránit jejich práva. Vznikla tak Úmluva o právech dítěte, která vyjmenovává všechno důležité, co mladé generace potřebují ke svému správnému vývoji, růstu a zapojení do společnosti. Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny děti bez ohledu na to, kde se narodily, jakou mají barvu pleti či vyznání.
číst celý článek

Očkování u dětí

V boji proti infekčním nemocem má očkování (nebo také vakcinace) zásadní význam. Tvorbou ochranných protilátek pomáhá infekcím předcházet. Na území České republiky má očkování dlouholetou tradici a přispělo nesporně k významnému snížení výskytu řady infekcí, u některých dokonce k jejich vyloučení.
číst celý článek

Novorozenecký laboratorní screening

Screening je vyhledávání určitých chorob. Cílem je choroby najít a léčit dříve, než se projeví a způsobí novorozenci nevratné poškození zdraví. Novorozenecký laboratorní screening se provádí zkoumáním (analyzováním) kapky krve odebrané z patičky.
číst celý článek

Preventivní prohlídky u dětí a dorostu

Než dítě dosáhne 19 let, měl by ho jeho ošetřující lékař preventivně vyšetřit celkem devatenáctkrát. Kontroly dětí však nejsou rozloženy rovnoměrně. Nejsledovanější jsou novorozenci a kojenci.
číst celý článek

Výživa v kojeneckém věku

V žádném jiném věkovém období se výživa nemění tak významně jako během prvního roku života dítěte. První rok života dítěte lze z pohledu výživy rozdělit na tři období, která postupně do sebe přecházejí a každé z nich trvá přibližně 4–6 měsíců.
číst celý článek