Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Státní zdravotní ústav, se sídlem Šrobárova 48, Praha 100 42, IČ: 75010330, DIČ CZ75010330 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. Zpracování e-mailu, data narození dítěte, tělesné váhy, výšky a délky dítěte je prováděno za účelem zasílání informace registrovanému uživateli o blížících se termínech očkování dle platného očkovacího kalendáře, vyhodnocení tělesných rozměrů dle růstových grafů a zasílání odkazů na nové informace vložené provozovatelem na web zopik.info. Aplikace umožňuje pro potřeby registrovaného uživatele uchovat textovou poznámku a digitální obrázek jako součást poznámky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od poslední aktivity na webu zopik.info.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti zdravust@szu.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru webu zopik.info
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět.
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.