Pomozte vašemu dítěti odmítat alkohol a drogy

Přečtěte si těchto deset jednoduchých pravidel, které mohou být nápomocné v tom, aby vaše dítě snadno odmítlo nabízený alkohol nebo drogy.

10 pravidel drogy

 1. Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Pak s Vámi bude otevřeně hovořit. Umět dítě vyslechnout a pochopit ho neznamená ale vždy přistupovat na jeho stanovisko.
 2. Opatřete si spolehlivé informace o alkoholu a drogách. Jestliže bude dítě nějakou drogu obhajovat, nabídněte protiargumenty. Navíc zkušenosti s nimi v časném věku zvyšují riziko problému s jinými návykovými látkami v budoucnu.

 3. Posilujte sebevědomí dítěte. Nešetřete pochvalou, když ji dítě zasluhuje. Pokud kritizujete, kritizujte chování („nelíbí se mi, že děláš...“), ne osobní vlastnosti („jsi hrozný...“). Dávejte dítěti najevo, že ho máte rádi. Sebevědomý člověk dokáže lépe odolat špatné společnosti i návykovým látkám.

 4. Předcházejte nudě. Měli byste mít přehled, kde dítě je a co dělá, a uvažovat o jeho denním programu a životním stylu. Můžete posílit vazbu dítěte na rodinu a kvalitně trávit volný čas společně. Také můžete dítěti najít vhodné sportovní aktivity.

 5. Vytvořte „zdravá“ rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně a tato pravidla dodržovat. Děti z rodin, kde žádná pravidla neexistují a kde vládne chaos, nebývají šťastné. „Zdravá“ rodinná pravidla snižují riziko různých problémů včetně problémů s alkoholem a drogami.

 6. Buďte pro dítě dobrým vzorem. Myslete na své zdraví a tělesnou i duševní kondici, rozvíjejte vlastní kvalitní zájmy. Význam při výchově mají i určité morální a etické zásady rodičů.

 7. Pomozte dítěti vzdorovat tlaku nevhodné společnosti a najít mu společnost vhodnou. Dítě by mělo vědět, že v určitých situacích má právo a dokonce povinnost nesouhlasit se staršími lidmi a odmítnout. Existují různé způsoby odmítání pro různé situace. Účinnou ochranou před nevhodnou společností je dobrá vrstevnická skupina.

 8. Spolupracujte v rámci rodiny. I v případě, že jsou rodiče dítěte rozvedení, měli by se ve vlastním zájmu i v zájmu dítěte umět dohodnout v záležitostech výchovy. Potřebná je také domluva v širší rodině, např. s prarodiči dítěte.

 9. Spolupracujte s dalšími dospělými. K nim patří učitelé, sousedé nebo rodiče kamarádů Vašeho dítěte. Můžete se navzájem informovat a při výchově dětí si navzájem pomáhat.

 10. Umějte rozpoznat problémy s návykovými látkami u dětí. Čím dříve problém rozpoznáte a čím dříve ho začnete řešit, tím lépe.


  Zdroj informací použitých v článku naleznete na stránkách SZÚ.

Klíčová slova

Související články

Neohrožujte své děti tabákovým kouřem

V cigaretovém kouři je více než 5 000 různých látek, z nichž jsou řádově stovky jedovaté a desítky vyvolávají nádory. Ty při vdechování kouře pronikají do těla a mohou způsobit závažná onemocnění. Nejcitlivější k těmto jedovatým látkám jsou těhotné ženy a malé děti.
číst celý článek

Práva dítěte, ochrana dětí před týráním

Před více jak 25 lety složili zástupci většiny zemí světa slib všem dětem, že budou prosazovat a chránit jejich práva. Vznikla tak Úmluva o právech dítěte, která vyjmenovává všechno důležité, co mladé generace potřebují ke svému správnému vývoji, růstu a zapojení do společnosti. Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny děti bez ohledu na to, kde se narodily, jakou mají barvu pleti či vyznání.
číst celý článek

Očkování u dětí

V boji proti infekčním nemocem má očkování (nebo také vakcinace) zásadní význam. Tvorbou ochranných protilátek pomáhá infekcím předcházet. Na území České republiky má očkování dlouholetou tradici a přispělo nesporně k významnému snížení výskytu řady infekcí, u některých dokonce k jejich vyloučení.
číst celý článek

Novorozenecký laboratorní screening

Screening je vyhledávání určitých chorob. Cílem je choroby najít a léčit dříve, než se projeví a způsobí novorozenci nevratné poškození zdraví. Novorozenecký laboratorní screening se provádí zkoumáním (analyzováním) kapky krve odebrané z patičky.
číst celý článek

Preventivní prohlídky u dětí a dorostu

Než dítě dosáhne 19 let, měl by ho jeho ošetřující lékař preventivně vyšetřit celkem devatenáctkrát. Kontroly dětí však nejsou rozloženy rovnoměrně. Nejsledovanější jsou novorozenci a kojenci.
číst celý článek