Výskyt onemocnění v ČR v období před a po zavedení pravidelného očkování.

Zdroj: Státní zdravotní ústav 2018

www.szu.cz

Onemocnění
Příklady ročního výskytu onemocnění před zavedením očkování
rok 2017
Poznámka – zavedení očkování
záškrt
rok 1957 - 731 případů / 37 úmrtí (rok 1946 -23 515 případů /935 úmrtí) 0 celoplošné očkování trivakcínou protizáškrtu, tetanu a pertussi od roku 1958
tetanus
rok 1957 - 118 případů/ 65 úmrtí 0 celoplošné očkování trivakcínou protizáškrtu, tetanu a pertussi od roku 1958
dávivý kašel (pertusse)
rok 1957 - 35 447 případů /45 úmrtí 667 případů / 0 úmrtí celoplošné očkování trivakcínou protizáškrtu, tetanu a pertussi od roku 1958
dětská obrna
rok 1959 -131 případů/11 úmrtí (rok 1953 – 1895 případů /116 úmrtí) 0 celoplošné očkování od roku 1960; od roku 1961 se v ČR nevyskytla
spalničky
rok 1981 - 983 případů (rok 1971 - 68 460 případů/ 20 úmrtí ) 146 případů/ 0 úmrtí (epidemie v MSK) (v roce 2016 - 7 případů) Celoplošné očkování zahájeno v roce 1969; očkování dvěma dávkami od roku 1982
zarděnky
rok 1985 - 74 381 případů 2 případy celoplošné očkování od roku 1986
příušnice
rok 1986 - 24 507 případů (105 539 případů v roce 1975) 1407 případů celoplošné očkování od roku 1987
infekční žloutenka B
rok 2000 - 604 případů / 4 úmrtí 82 případů, 3 úmrtí celoplošné očkování zahájeno roku 2001
onemocnění vyvolané bakterií Haemophilus influenzae b
rok 2000 - 113 hlášených případů 0 případů Hib (25 případů Hi celkem) celoplošné očkování zahájeno roku 2001

Zdroj: Státní zdravotní ústav 2018

Klíčová slova

Související články

Očkování u dětí

V boji proti infekčním nemocem má očkování (nebo také vakcinace) zásadní význam. Tvorbou ochranných protilátek pomáhá infekcím předcházet. Na území České republiky má očkování dlouholetou tradici a přispělo nesporně k významnému snížení výskytu řady infekcí, u některých dokonce k jejich vyloučení.
číst celý článek

Další informace o vakcínách a očkování

Naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.
číst celý článek

Práva dítěte, ochrana dětí před týráním

Před více jak 25 lety složili zástupci většiny zemí světa slib všem dětem, že budou prosazovat a chránit jejich práva. Vznikla tak Úmluva o právech dítěte, která vyjmenovává všechno důležité, co mladé generace potřebují ke svému správnému vývoji, růstu a zapojení do společnosti. Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny děti bez ohledu na to, kde se narodily, jakou mají barvu pleti či vyznání.
číst celý článek

Novorozenecký laboratorní screening

Screening je vyhledávání určitých chorob. Cílem je choroby najít a léčit dříve, než se projeví a způsobí novorozenci nevratné poškození zdraví. Novorozenecký laboratorní screening se provádí zkoumáním (analyzováním) kapky krve odebrané z patičky.
číst celý článek

Preventivní prohlídky u dětí a dorostu

Než dítě dosáhne 19 let, měl by ho jeho ošetřující lékař preventivně vyšetřit celkem devatenáctkrát. Kontroly dětí však nejsou rozloženy rovnoměrně. Nejsledovanější jsou novorozenci a kojenci.
číst celý článek