Očkování - DTaP a IPV

Je čas na očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli (DTaP) a dětské obrně (IPV) v deseti letech. Pokud již očkování u Vašeho dítěte proběhlo, označte si tuto událost za splněnou.

DTaP = záškrt, tetanus, černý kašel

Zášrkt (diftérie)

Záškrt je bakteriální infekční onemocnění s inkubační dobou 2-5 dní. Nemoc se přenáší z člověka na člověka převážně kašláním, kýcháním (kápenková infekce).

Nejčastěji se záškrt projevuje jako těžká povlaková angína. Povlaky mohou kromě mandlí zasáhnout i sliznici hrtanu a patra. Prvním příznakem je mírná bolest v krku s polykacími potížemi a zvýšená teplota. Později dochází k zúžení hrtanu i hltanu, ktoré mohou vést k udušení. Silný toxin (jed), který bakterie produkují, může způsobit i vážné poškození srdečního svalu a dokonce selhání srdce. Na záškrt umírá kolem 7% lidí, kteří s ním přišli do styku a nebyli očkováni.


Tetanus

Tetanus je nebezpečné infekční onemocnění způsobeno bakterií. K nákaze dochází nejčastěji otevřenou ranou způsobenou hřebíkem, třískou nebo jinými řeznými předměty kontaminovanými touto bakterií. Bakterie se následně množí a produkují toxiny -  jedovaté látky, které pronikají do okolních nervů a šíří se tak po těle.

V nejtěžších případech končí tetanus smrtí

Tetanus se projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. K projevům dochází 3 – 30 dní po nákaze. Prvním příznakem jsou obtíže a bolesti při otvírání úst a polykání. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné potíže ani teplotu. Postupně se zvýšené napětí rozšiřuje na krk (ztuhlost šíje) a ostatní svaly a vyústí v celkové bolestivé křeče. Jako reakce na infekci se objevuje teplota a nadměrné pocení. Nebezpečné je ochabnutí dýchacích svalů, které může vést k udušení a selhání srdce. V nejtěžších případech končí tetanus smrtí.

V ČR se díky zavedení plošného očkování vyskytuje onemocnění tetanem už jen sporadicky. Přeočkování proti tetanu by mělo následovat v rozmezí 15 let, aby se zajištila dostatečně vysoká hladina protilátek v krvi.  Přeočkovává se i v případě, že došlo k rizikovému úrazu.


 Černý kašel (pertusse)

Černý kašel je vysoce infekční onemocnění způsobené bakteriemi. Přenáší se z člověka na člověka vzdušnou cestou - především kašláním, kýcháním a smrkáním. Černý kašel napadá dýchací cesty a může způsobit potíže s dýcháním. Objevují se opakované záchvaty kašle a lapání po dechu s charakteristickým zvukem, po kašli i zvracení. Kašel může trvat týdny, až měsíce. Černý kašel probíhá těžce především u dětí v prvním roce života, často vyžaduje pobyt v nemocnici. Komplikace zahrnují zápal plic, závažná jsou postižení centrálního nervového systému-záněty mozku, včetně trvalých následků a dlouhodobé poškození plic. U kojenců se může onemocnění skončit smrtí.

V posledních letech počet pacientů s černým kašlem rychle stoupá

V České republice po zavedení celoplošného očkování došlo k výraznému poklesu výskytu onemocnění. V posledních letech ale počet případů rychle stoupá. Proto je přeočkování doporučeno i pro dospělé, obzvláště budoucí rodiče a nejbližší okolí novorozence.

Do 18. měsíců života dítě dostane 4 dávky DTaP jako součást hexavakcíny. Později se očkuje v 5. letech života (3 složky samostatně v jedné vakcíně) a v 10. letech spolu s vakcínou proti dětské obrně (IPV).


Dětská přenosná obrna (IPV)

Dětská přenosná obrna (poliomyelitida) je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které může způsobit celoživotní ochrnutí i smrt. Většina infekcí poliovirem probíhá bez příznaků a pouze u jedné z 200–300 nakažených osob se vyvine závažná forma onemocnění, která vyvolává ochrnutí.

Při typickém průběhu vyvolává chabé obrny kosterního svalstva, nejčastěji dolních končetin. Inkubační doba onemocnění je 7-12 dní. Zdrojem nákazy je člověk, který často nemusí ani jevit příznaky onemocnění. Přenos nákazy se uskutečňuje nejčastěji fekálně-orální cestou (kontaminovanými potravinami, vodou, atd.), virus je již od třetího dne infikace přítomen ve stolici.

Do 18. měsíců života dítě dostane 4 dávky DTaP jako součást hexavakcíny. Později se očkuje v  10. letech spolu s vakcínou proti záškrt, tetanu a černému kašli (DTaP). Je nutné si uvědomit, že žádné očkování nás nechrání celoživotně. Proto WHO doporučuje přeočkování při cestách do zemí s výskytem polioviru.

Klíčová slova

Související články

Očkování - 1. dávka hexavakcíny

Je čas na podání 1. dávky hexavakcíny. Ta se očkuje od 1. dne 9. týdne s rozpětím do 13. týdne věku dítěte od narození. Pokud již očkování u Vašeho dítěte proběhlo, označte si tuto událost za splněnou.
číst celý článek

Očkování - 2. dávka hexavakcíny

Je čas na podání 2. dávky hexavakcíny. Ta se očkuje nejméně jeden měsíc po první dávce, tedy od 1. dne 13. týdne s rozpětím do 17. týdne věku dítěte od narození. Pokud již očkování u Vašeho dítěte proběhlo, označte si tuto událost za splněnou.
číst celý článek

Očkování - 1. dávka MMR

Je čas na 1. dávku MMR, která se očkuje od 15. měsíce věku. Pokud již očkování u Vašeho dítěte proběhlo, označte si tuto událost za splněnou.
číst celý článek

Očkování - 2. dávka MMR

Je čas na 2. dávku MMR, která se očkuje nejméně za 6–10 měsíců po první dávce (v odůvodněných případech lze i později). Pokud již očkování u Vašeho dítěte proběhlo, označte si tuto událost za splněnou.
číst celý článek

Očkování - DTaP

Je čas na očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTaP) v pěti letech. Pokud již očkování u Vašeho dítěte proběhlo, označte si tuto událost za splněnou.
číst celý článek